artikel wijkkrant Opvoeden werkt [zo] febr. 2014

logo zonder emailadres  februari 2014

Opvoeden werkt [zo]

Rubriek met van alles en nog wat over opvoeding

 ‘het gaat wel over’

Praten over gevoelens met kinderen en jongeren. Het is heel belangrijk dat je je gevoelens te durft te uiten. De ander weet dan wat er in je omgaat en zo ontstaat vaak meer begrip. Praten over je gevoelens leer je het makkelijkst in je kindertijd doordat je dit gedrag eerst bij anderen hebt gezien. Het is goed als de volwassenen uit de omgeving van het kind, bijv. ouders/leerkracht, zelf praten over hun eigen gevoelens. Zo geef je een goed voorbeeld. Kinderen zien de volwassenen als een ‘model’ en kopiëren dat gedrag.   Het is dan ook heel belangrijk om als ‘luisteraar’ het kind/de jongere met zijn boodschap serieus te nemen. Er wordt verteld hoe het kind/de jongere tegen een situatie aankijkt, hoe hij het beleefd heeft. Dit wordt door ons volwassenen niet altijd goed begrepen. Maar door serieus en begripvol in te gaan op wat het kind/de jongere vertelt, voelt deze zich begrepen en gesteund. Dit vergroot het gevoel van veiligheid wat weer positief werkt voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Daarbij: Gedeelde smart is halve smart!een mooi, oud en wijs gezegde! Het is belangrijk dat het kind/de jongere  gevoelens kan delen. Door echt te luisteren zul je merken dat vaak de heftigheid van emotie vermindert. Denk aan het verdriet van een zere knie, of de boosheid over een vervelende app. Hoe fijn is het voor het kind/de jongere dat hij weet en voelt dat hij bij zijn ouders of leerkracht terecht kan en zich gehoord voelt. Het helpt als je aangeeft dat je de emotie begrijpt i.p.v. weg te wuiven met: ’het gaat wel weer over”.
yolandeooms@home.nl                          Yolande Ooms