Introductie

lachende kinderen

Kinder- & jeugdtherapie is een laagdrempelige en effectieve vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 5 -18 jaar.

In de therapie wordt gewerkt vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht en kwaliteiten van kind en jongere.
In het leven van een kind/jongere zijn er soms momenten waarin het kind/de jongere zich niet optimaal voelt of zich niet optimaal kan ontwikkelen. Dit kan komen door situaties uit de omgeving van een kind/jongere of door persoonskenmerken.

Het kind/de jongere dreigt uit balans te raken en geremd te worden in zijn ontwikkeling. In de therapie gaat de therapeut samen met het kind op zoek naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens onderzoekt het kind/de jongere samen met de kinder- & jeugdtherapeut zijn hulpbronnen en zoekt naar passende oplossingen. Een kind/ jongere ontdekt zelf wat het nodig heeft om het probleem op te lossen.
Omdat ieder kind/ iedere jongere uniek is, zal de begeleiding daarom steeds aangepast worden aan dat unieke kind of aan die unieke jongere. Belangrijk hierbij is volledige acceptatie en respect voor kind en jongere.

Er wordt gekozen voor die interventies die passen bij een kind/ jongere met zijn probleem.
Denk hierbij aan technieken uit onder andere de cognitieve therapie (anders leren denken met behulp van bijv. RET), gedragstherapie (m.n. positieve bekrachtiging, sociale vaardigheden) en speltherapie (verhalen, creatieve werkvormen, poppen, drama, ontspanningsoefeningen).

De therapie richt zich op het kind/de jongere maar ook op het systeem rond het kind/de jongere.
Er is aandacht voor zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.