Mijn werkwijze

De begeleiding zal meestal gaan volgens onderstaand schema!
Intakegesprek: Na aanmelding wordt er een afspraak met de ouders/verzorgers gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek besproken en gekeken wat de kinder- & jeugdtherapeut hierin kan betekenen.
Onderzoeksfase: Na de intake volgt een aantal sessies met kind/ jongere waarin de therapeut samen met kind/ jongere het ‘probleem’ onderzoekt. Voor beiden wordt het doel waaraan gewerkt gaat worden helder en vervolgens wordt een hulpvraag geformuleerd.
Tijdens deze fase wordt gewerkt aan een goed contact tussen kind/jongere en therapeut en richt de laatste zich op de kracht en de kwaliteiten van het kind/de jongere.
Oudergesprek: Na de onderzoeksfase wordt het behandelplan besproken met de ouders/verzorgers en eventuele begeleidingsadviezen doorgenomen.
Dit kan zowel telefonisch als in en persoonlijk gesprek plaatsvinden, afhankelijk van de behoefte van de ouders.
Behandelfase: Vervolgens volgt het aantal sessies dat het kind nodig heeft. De ene keer is een therapie met enkele sessies klaar, soms duurt het wat langer. Het streven is om de therapie zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld duurt een therapie 5 tot 10 sessies. Meestal geeft het kind zelf aan wanneer de begeleiding gestopt kan worden.
Gedurende de therapie is er, zo nodig, regelmatig contact met de ouders.
Afronding: Ter afronding vindt er met de ouders en het kind/de jongere een evaluatiegesprek plaats.
Let op:
– Belangrijk voor het slagen van de therapie is de omvang en de aard van de klacht.
Maar vooral de motivatie van het kind/de jongere en de ondersteunende rol van de ouders hierbij.
– Zoals eerder gemeld richt de therapie zich op het kind/de jongere maar ook op het systeem rond het kind.
Voor de behandeling kan het nodig zijn om met andere belangrijke personen rondom het kind, zoals de leerkracht, contact op te nemen. Uiteraard altijd alleen na toestemming van het kind en de ouders.