Wanneer kan therapie helpen?

                                                                                       verdrietig kind

Problemen waarbij hulp geboden kan worden zijn o.a.:

• Sociaal- emotionele problematiek,
denk aan:
o weinig zelfvertrouwen
o negatief zelfbeeld
o faalangst
o sociale angst
o pesten, gepest worden
• Rouw- en verlieservaringen,
denk aan:
o Overlijden o Echtscheiding
• Gedragsproblemen,
denk aan:
o woedeaanvallen
o gebrek aan concentratie
o liegen
o niet goed ontwikkelde sociale vaardigheden
• Ontwikkelingsproblemen,
denk aan:
o eetproblemen
o slaapproblemen
o groeiproblemen (bijv. puberproblematiek)
• Bijzondere eigenschappen,
denk aan:
o hoogsensitiviteit
o hoogbegaafdheid
o autisme
o ADHD