Ouderbegeleiding

Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.
(Wayne Dyer)

Ouderbegeleiding kan bestaan uit opvoedingsondersteuning maar ook als onderdeel van de therapie van het kind.

• Opvoedingsondersteuning:
Soms loopt het thuis, door omstandigheden, niet zoals je graag zou willen.
Door samen de thuissituatie te ‘onderzoeken’ en samen naar passende oplossingen te zoeken kan door een kleine investering een grote positieve verandering in de thuissituatie plaatsvinden.

Regelmatig wordt ook de oudercursus: Hoe doen we dat nou; relaxed opvoeden? aangeboden.
Stuur een mailtje als u meer informatie wenst over deze cursus!

• Onderdeel van de therapie van het kind.
Bij de therapie van een kind/jongere is de betrokkenheid van ouders en verzorgers erg belangrijk.
Tijdens de therapie kan de therapeut zich ook richten op het systeem rondom het kind, zoals het gezin en de school. Door samenwerking zal de therapie namelijk beter aanslaan. Ouders en eventueel school kunnen het kind ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Desgewenst wordt handelingsadvies aan ouders en school gegeven. Dit alles gebeurd uiteraard alleen in overleg en met toestemming van de ouders/verzorgers.