Doel van de therapie

“Als patronen zijn doorbroken, ontluiken er nieuwe werelden.”
(Tuli Kupferberg)

Doel van de therapie is te zorgen dat het kind/de jongere controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn.

Het kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Waardoor een kind/ jongere zich weer vrij kan ontwikkelen en zich weer beter voelt.

Het aardige van de toekomst is dat ze vandaag begint.