artikel wijkkrant Opvoeden werkt [zo] maart 2014

logo zonder emailadres  maart 2014

Opvoeden werkt [zo]

Rubriek met van alles en nog wat over opvoeding

 ‘Luister nou eens!!
 

Die oren heb je niet voor niets!” “Kun je niet luisteren?” Herkenbare uitspraken voor velen van ons. Vaak klagen wij, opvoeders, dat onze kinderen slecht naar ons luisteren. Maar wat denk je van de volgende uitspraken: “nu even niet, ik ben druk bezig” “straks!” Hoe zou jij het vinden als iemand (bijv. je baas) tegen je zou zeggen: ” nu geen tijd”, net als je enthousiast je verhaal wilt doen? Hebben we onze eigen luisterhouding weleens onder de loep genomen? Hoe goed luisteren wij eigenlijk naar onze kinderen? Hoe vaak luisteren we met volledige aandacht? Soms zit je met je gedachten ergens anders en praat je automatisch terug tegen je kind. Echt luisteren is niet zo vanzelfsprekend. Vaak hebben we onze interpretatie al klaar. Dan mis je net wat je kind eigenlijk bedoelt te zeggen. Dit kan weerstand oproepen en lastig gedrag veroorzaken, er wordt gezeurd of gemopperd. Door ‘actief te luisteren’ kun je dit voorkomen. (Actief) Luisteren is kijken met je oren en voelen met je ogen.(G.E.Dijkstra-Fabe)l  Je krijgt met deze manier van luisteren beter zicht op wat er werkelijk aan de hand is. De boodschap zit hem niet in de woorden, het verbale, maar juist in het non-verbale. Het verhaal wordt verteld door de mimiek, de houding en de toon waarop iets gezegd wordt. Door actief te luisteren benoem je de gevoelens die je denkt te zien. “Ik zie dat je dat je …. bent” of “jij vindt … niet leuk hè”.  Hiermee check je tegelijkertijd of het klopt wat je denkt te horen of te zien. Zo stem je beter af op je kind en zal miscommunicatie vermeden worden.Vaak is het voor een kind al voldoende als hij zich gehoord en begrepen voelt. Als je echt luistert, zeg je: Jij bent belangrijk.                                                          (David Dewulf)
yolandeooms@home.nl                          Yolande Ooms