artikel wijkkrant Opvoeden werkt [zo] april 2014

logo zonder emailadres   april 2014

Opvoeden werkt [zo]

Rubriek met van alles en nog wat over opvoeding

Anders is LEUK! Dit is de titel van een kinderboekje wat ik heel vaak in mijn werk als therapeut gebruik. Iedereen is anders, iedereen is bijzonder. Ieder mens(je) wil graag geaccepteerd worden voor wie het is. Maar ook voor de plek die het inneemt en de rol die het speelt binnen het gezin. Soms zijn de kindeigenschappen zodanig dat het gedrag met regelmatig vraagtekens of irritaties oproept. Het is belangrijk om je bewust te worden van je gedachten over het gedrag van je kind. Onbewust zijn we snel geneigd om gedrag wat ons hindert, negatief te labelen. Als je vandaaruit handelt, roep je onbewust problemen op. Het kind zal zich niet volledig geaccepteerd voelen. Dit zorgt voor onzekerheid en heeft een negatief effect op het zelfbeeld. Acceptatie van dat het kind is zoals het is, is in dit verband belangrijk. Baard en v/d Elst  hebben een boekje geschreven met als titel: ongewild lastig. Ik noem dit boekje vaak ‘mijn bijbeltje’. In dit boekje staan een aantal stoornissen omschreven. Door meer kennis hierover te hebben ontstaat er (vaak) meer begrip. Alle kinderen vertonen wel eens gedrag wat wij als lastig ervaren, waar we boos over worden. Bij het ene kind zien wat dat ‘irritante’ gedrag vaker dan bij de ander. Is dat omdat het kind ons boos wil maken? Ik denk het niet. Kinderen willen graag goed doen, ze willen graag dat de volwassenen in hun omgeving trots op hen zijn. Maar waarom dan toch dat gedrag? Uit machteloosheidàongewild lastig! Daar ben ik van overtuigd! Het kind maakt een verkeerde keuze, weet even niet hoe het anders moet of kan. Met dit in je achterhoofd zul je het kind beter begrijpen. Je merkt dat je milder wordt in je reactie op dat gedrag. Hierdoor ontstaan er minder conflicten en blijft het contact beter. Als het kind voelt dat je zijn onmacht begrijpt zal het meer zijn best doen om het gedrag te verbeteren. Let wel: hiermee zeg ik niet dat je vanuit je begrip alles moet tolereren. Nee, belangrijk is dat je duidelijk bent, zeker bij kinderen met eigenschappen die makkelijk problemen oproepen.
yolandeooms@home.nl                        Yolande Ooms