artikel wijkkrant Opvoeden werkt [zo] september 2014

Opvoeden werkt [zo] Rubriek met van alles en nog wat over opvoeding ‘Geduld is een schone zaak’ Thema van de opvoedweek 2014 is:                 ‘ik tel tot tien’.Deze uitdrukking kennen we allemaal, we denken hierbij snel aan een opvoedsituatie waarbij je tot 10 telt om je geduld te bewaren. Kinderen/jongeren zijn vooral leuk en dat het geduld vergt om kinderen iets te leren weten we allemaal. Leren lopen, fietsen, zindelijk worden enz.. Opvoeden vraagt dan ook het nodige geduld en dat geduld van ouders wordt nogal eens op de proef gesteld. Je wilt je kinderen af en toe achter het behang plakken. Het past in de ontwikkeling van het kind om steeds de grens op te zoeken. En waar kun je dit veiliger doen dan thuis. Kinderen/jongeren vertrouwen (onbewust) op de onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. Tot 10 tellen om je geduld niet te verliezen is een simpele, maar effectieve methode. Toch is tot 10 tellen alleen niet genoeg. Hier hoort bij dat, terwijl je tot 10 telt, je moet proberen te fantaseren dat je elders bent, je focust je dan op iets, ergens anders, je neemt (in fantasie) afstand. Doe je dit niet dan kan het zijn dat je tijdens het tot 10 tellen juist extra focust op de situatie waarover je boos werd, waardoor je juist extra boos wordt. Deze strategie noemen we ‘self-distancing’è afstand nemen van jezelf waardoor je boosheid kan zakken. Als ouder/opvoeder bezit je veel kwaliteiten waarvan je je vaak niet bewust bent. Dit terwijl je ze de gehele dag inzet. Denk aan; enthousiast, betrouwbaar, belangstellend, duidelijk, liefdevol, verdraagzaam en geduldig zijn. Vooral die laatste kwaliteit is een hele waardevolle tijdens opvoedsituaties. Wij ervaren allemaal dat ons geduld soms tekort schiet. Dit voelt niet goed, maar het troost als je weet, het komt bij iedereen voor. Door hier samen met andere opvoeders over te praten vind je herkenning maar ook erkenning. Jouw boosheid mag er zijn. Jouw boosheid heeft namelijk ook een functie. Tijdens het OPVOEDCAFé op maandag 6 oktober (in de opvoedweek) wil ik hier graag met belangstellenden over van gedachten wisselen. Maandagochtend 6 oktober van 10.00u tot 11.45u bent u van harte welkom in Wijkcentrum de Moerkens. Voor meer informatie zie mijn website: www.yolandeooms.nl       of   @ yolandeooms@home.nl                                                        Yolande Ooms   logo zonder emailadres